Säkerhetsbestämmelser

Säkerhetsbestämmelser för pistolskytte

Pistol och revolver är kortpipiga vapen som snabbt kan riktas åt vilket håll som helst. De måste därför handhas med största försiktighet och det är nödvändigt att säkerhetsbestämmelser och ordningsföreskrifter tillämpas rigoröst vid såväl skjutning som annan hantering.

 1. Anse alltid vapnet som laddat tills det helt säkert visats att det inte är det.
 2. Rikta alltid vapnet mot marken eller annat säkert håll, när du inte skjuter.
 3. Var alltid helt övertygad om var ditt mål eller din tavla är, innan du rör avtryckaren.
 4. Förvara alltid vapnet på säker plats när du inte skall skjuta.
 5. Lita aldrig på annan persons ord om att vapnet är oladdat. Kontrollera alltid själv.
 6. Se till att den du räcker vapnet till kontrollerar att det är oladdat.
 7. Rikta aldrig ett vapen i skjutriktningen, förrän klartecken givits av skjutledaren.
 8. Upphör omedelbart med skjutningen, när order ges om ”Eld upphör”.
 9. Vem som helst som upptäcker en fara kan kommendera ”Eld upphör”.
 10. Se alltid till att ditt vapen inte är skadat på något sätt. Det förstör ditt resultat och kan bli direkt orsak till olyckor, både för dig själv och andra, vid skjutningen.
 11. Varje skjutvapen är magasinerad död. Hantera det därefter.
 12. Stör aldrig andra medtävlare och bred inte ut dig på andras bekostnad.
 13. Rör aldrig någon annans vapen utan tillåtelse.
 14. Protestera gärna om du tycker att någonting är fel, eller någon beter sig olämpligt. Men gör det på ett hovsamt, men för den delen bestämt, sätt. Det är dålig stil att skrika. Särskilt under pågående tävling.

Det finns inte några ”olyckshändelser”, ”otur” eller ”den mänskliga faktorn” som ursäkt för en olycka. Det är blott och bart resultatet av respektlöshet för gällande bestämmelser och nonchalans inför din egen och dina kamraters säkerhet.

Säkerhetsbestämmelserna är tillkomna under många års vapenbruk och är ingen
skrivbordsprodukt. Därför skall du följa dem!

Glöm aldrig följande regel:

Rikta ALDRIG ett vapen mot någon person, djur
eller något annat som kan skadas.