Medlemsavgifter

Årsmötet 2017 bestämde att följande avgifter gäller för medlemskap.

Junior (15-20): Gratis

Aktiv Medlem: 600:-

Dubbelansluten medlem: 440:-