Nybörjarkurser

Nybörjarkurs 2022

Vill du börja med pistolskytte?

För att börja med pistolskytte så anmäler du dig till vår nybörjarkurs som vi har 1 gång per år, under vår/sommar.

När styrelsen tagit emot eran ansökning så kommer vi kalla er till individuella intervjuer för att se vilka av er som vi går vidare med och tar in till medlemskursen.

Till intervjun ska du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister.

OBS! Du får inte ha öppnat kuvertet som innehåller utdraget från belastningsregistret innan, utan det ska öppnas tillsammans med två av våra förtroendevalda som tillsammans med dig går igenom det i enrum. Du ska även uppvisa fotolegitimation vid genomgång av utdraget. Efter genomgång får du tillbaka utdraget. För att få gå kursen så förutsätts att utdraget är blankt utan några grövre lagbrott noterade.

Blanketten heter ”Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen” och den skaffar du hos Polisen: http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

Hur du fyller i blanketten ser du här:

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Fylla-i-blanketterna/

Anmäl ert intresse genom att skicka mail till styrelsen. Vi sätter då upp er på kö och hör av oss när det blir en ledig plats. Just nu lediga platser tidigast 2022.

Kursen består av ca 10 nya skyttar. Ni kommer att under 8 tillfällen, måndagar och torsdagar kl 18.00, lära er vad som gäller både praktiskt och teoretiskt för att komma igång med pistolskyttet.

Programmet för de praktiska tillfällena ser ut enligt nedan:

1: Säkerhet, stå rätt, hålla rätt, riktmedel, vapenhantering, vita tavlor

2: Avfyring, vapenhantering, vita tavlor

3: Andning

4: Uppföljning

5: ”Precisionstävling”

6: Snabbskytte (stödhand) C30, duell

7: Genomgång fältskytte och grovskytte

8: ”Fältskyttetävling”

I kursen, som kostar 4500:-, ingår allt som kommer att behövas under kursens gång (lån av vapen, ammunition, målmaterial, examineringsavgifter, markeringslappar, dispenser, medlemsmärke och medlemsavgift första året osv)

Hörselskydd finns till utlåning, men egna rekommenderas.

Känner du efter kursen att detta med pistolskytte är något som du vill fortsätta med så ansöker du om medlemskap i föreningen genom att fylla i ANSÖKAN och lämna den till någon i styrelsen.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Efter nybörjarkursen:

Du får fortsatta att låna klubbens vapen tills du klarat av kraven för att söka egen licens, se kraven här.

Dock så får du själv bekosta ammunition samt målmaterial, finns till salu via klubben:

.22 CCI            40:- / ask

.22 Norma 2     45:- / ask

Klubbens träningstavlor är fria att använda.


Intresseanmälan för nybörjarkurs maila till styrelsen