Nybörjarkurser

Vi kommer inte att hålla någon nybörjarkurs 2021!!

Vill du börja med pistolskytte?

För att börja med pistolskytte så anmäler du dig till vår nybörjarkurs som vi har 1 per år, under vår/sommar.

Anmäl ert intresse genom att använda formuläret nedan. Vi sätter då upp er på kö och hör av oss när det blir en ledig plats. Just nu lediga platser tidigast 2020.

Kursen består av ca 10 nya skyttar. Ni kommer att under 8 tillfällen, måndagar och torsdagar kl 18.00, lära er vad som gäller både praktiskt och teoretiskt för att komma igång med pistolskyttet.

Till det första kurstillfället måste du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister.

OBS! Du får inte ha öppnat kuvertet innan och detta ska sedan öppnas av två av våra förtroendevalde, tillsammans med dig och i enrum. Du ska även kunna uppvisa fotolegitimation vid genomgång av utdraget. Efter genomgång får du tillbaka utdraget.

Den som ska gå kursen/söka medlemskap måste uppvisa ett ”rent” utdrag ur polisens belastningsregister. Blanketten heter ”Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen” och den skaffar du hos Polisen: http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

Hur du fyller i blanketten ser du här:

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Fylla-i-blanketterna/

Programmet för de praktiska tillfällena ser ut enligt nedan:

1: Säkerhet, stå rätt, hålla rätt, riktmedel, vapenhantering, vita tavlor

2: Avfyring, vapenhantering, vita tavlor

3: Andning

4: Uppföljning

5: ”Precisionstävling”

6: Snabbskytte (stödhand) C30, duell

7: Genomgång fältskytte och grovskytte

8: ”Fältskyttetävling”

I kursen, som kostar 3500:-, ingår allt som kommer att behövas under kursens gång (lån av vapen, ammunition, målmaterial, examineringsavgifter, medlemsavgift första året osv)

Hörselskydd finns till utlåning, men egna rekommenderas.

Känner du efter kursen att detta med pistolskytte är något som du vill fortsätta med så ansöker du om medlemskap i föreningen genom att fylla i ANSÖKAN och lämna den till någon i styrelsen.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Efter nybörjarkursen:

Du får fortsatta att låna klubbens vapen tills du klarat av kraven för att söka egen licens, se kraven här.

Dock så får du själv bekosta ammunition samt målmaterial, finns till salu via klubben:

.22 CCI            40:- / ask

.22 Norma 2     45:- / ask

Dispenser med svarta och vita lappar  120:-

Klubbens träningstavlor är fria att använda men många väljer att fixa en egen tavla.


Intresseanmälan för nybörjarkurs maila till styrelsen