2014

2014-01-01 Nyårssaluten
Fd Kristinebergspriset, banan
Hallarödspriset, Månstorp
Poängtävlingen 1
Klubbmästerskap Luftpistol
Påsksmällen, A+R
Revolverpriset
Veteran & Lägre klassen 1
Blå:s minnespris 1
Cuptävlingen, Eslöv
Götes vpr. 1
Klubbmästerskap fältskjutning C
Blå:s minnespris 2
Veterantävlingen & Lägre klassen 2
Poängtävlingen 2
Poängtävlingen 3
Möllers duell
Klubbmästerskap Grovpistol
Götes vpr. 2
Klubbmästerskap Sportpistol
Klubbmästerskap Standardpistol
Veteran & lägre klassen 3  
Klubbmästerskap vpgr. B  
Överraskningen (överraskningstävling)
Poängtävlingen 4
Klubbmästerskap vpgr. A
Snärjesnabben
Klubbmästerskap Svartkrut
Klubbmästerskap vpgr. C
Carl Strands minnespris
Blå:s minnespris 3 Resultat