Kontakt

Peter Persson

Ordförande 

Håkan Pagels

Vice Ordförande

Föreningsinstruktör

Ansvarig Fälttävlingar

Rune Thomasson

Kassör

Magnus Olstenius

Banchef, Vice Kassör
Föreningsinstruktör

Ansvarig Bantävlingar

Johan Larsson

Sekreterare

Johan Carlsson

Suppleant, Vice Banchef

Bo Hellström

Suppleant, 2:dre Vice Banchef

Maria Olsson Bejmar

Eventbokning, Webmaster