Föreningen

Eslövs Skyttegilles Pistolklubb bildades 1939 och bedriver sedan dess skytte med pistol och revolver på vår skjutbana i Snärjet, strax öster om Eslöv.

Vi är anslutna till Svenska Skyttesportförbundet, Svenska pistolskytteförbundet och Svartkrutsfederationen. Vi är med i Malmöhuskretsen av Svenska Pistolskytteförbundet.

Pistolskytte bedrivs med en rad olika vapentyper och i en mängd olika klasser. Vill du prova på eller har frågor så är du välkommen att kontakta oss via e-post. På vinterhalvåret bedriver vi även verksamhet med luftpistolskytte. Luftpistol är ett skytte som man kan starta med i unga år, medan man måste vara 15 år för att få skjuta med krutvapen.