Miljöpolicy

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos våra medlemmar och uppmuntrar till att ta hänsyn till miljön i verksamheten. Där det är ekonomiskt och tekniskt motiverat göra förändringar i verksamheten för hänsyn till
miljön.

  • Vårt miljöarbetet är ett naturligt inslag i verksamheten.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
  • Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
  • Vi jobbar för att öka återvinningsgraden av avfall.
  • Vår hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
  • Vi följer gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.