Bli Medlem

STOPP på intag av nya medlemmar !!

PGA allt för många aktiva medlemmar så kommer vi tillsvidare INTE att ta in några nya medlemmar i klubben.

Skulle du trots det vilja ställa dig i kö för att bli medlem när vi tar in nya så skicka ett mail till styrelsen så gör vi en kölista

Nybörjare

När du går nybörjarkursen hos oss och känner att pistolskytte är något som du vill fortsätta med så söker du medlemskap i föreningen genom att fylla i ANSÖKAN och lämna den till någon i styrelsen.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Om du kommer från en annan klubb:

Om du börjat skjuta i en annan klubb men känner att du vill byta till Eslöv eller vara med i båda så fyller du i ansökan om medlemskap.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.


Efter man fyllt i medlemsansökan så bifoga den med mail till styrelsen