2015 göte 1

2015-05-12 Götes vpr. 1
Plats Skytt Poäng Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng Poäng Resultat
1 Magnus Olstenius 48 49 45 142 5 17 6 23 5 22 62 204
2 Rune Thomasson 47 45 42 134 6 19 6 24 6 19 62 196
3 Alf Andersson 43 41 41 125 6 21 6 22 6 22 65 190
4 Lars Nilsson 43 46 44 133 5 20 5 13 5 17 50 183
5 Maria Olsson Bejmar 44 37 42 123 6 16 6 21 5 17 54 177