2015 grov

2015-06-27 o 151024 Klubbmästerskap Grovpistol (mellan kaliber 7,62 och 9,65 mm och blykula)
Plats Skytt Precisionsserier 150627 Duellserier 151024 Total summa Placering
1 2 3 4 5 6 Summa 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Magnus Olstenius 47 44 44 43 46 36 260 44 39 47 38 42 39 249 509 Guld
2 Lars Nilsson 43 42 45 46 44 47 267 32 46 43 43 37 37 238 505
3 Håkan Pagels 43 43 41 40 40 42 249 38 33 31 34 39 39 214 463 UTOM TÄVLAN
4 Gert Björk 33 36 35 37 38 39 218 37 25 27 37 29 22 177 395