2015 påsk

2015-04-04 Påsksmällen
Plats Skytt Träff Figur Poäng
1 Krister Hellström 47 21 19
2 Per-Martin Olson 45 17 11
3 Claes Strand 43 21 18
4 Alf Andersson 38 20 14
5 Bernt-Arne Jönsson 37 20 10
6 Håkan Pagels 37 18 13
7 Rune Thomasson 34 19 9
8 Magnus Olstenius 34 14 12
9 Fredrik Roxelius 33 19 15
10 Stehn Svenzon 33 17 ?
11 Lars Nilsson 17 13 4