2015 svart

2015-08-26 Klubbmästerskap Svartkrut
Plats Skytt Poäng Plats
1 Peter Persson Guld
2 Magnus Olstenius
3 Håkan Pagels UTOM TÄVLAN