2016 göte 1

2016-05-10 Götes vpr. 1
Plats Skytt Precision Poäng Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 42 44 41 127 6 27 6 22 6 25 74 201
2 Magnus Olstenius 45 47 43 135 6 20 6 19 6 18 57 192
3 Joachim Ulriksson 43 42 42 127 6 21 5 15 6 24 60 187
4 Ilir Miftari 46 46 42 134 6 19 6 18 6 14 51 185
5 Rune Thomasson 46 43 47 136 6 25 5 10 6 13 48 184
6 Bernt-Arne Jönsson 39 38 41 118 6 23 5 11 6 21 55 173
7 Maria Olsson Bejmar 46 38 43 127 6 15 5 13 6 18 46 173
8 Alf Andersson 32 43 36 111 6 15 5 16 6 21 52 163
9 Olle Johnsson 29 33 23 85 4 12 3 9 6 18 39 124
10 André Gyllix 39 30 30 99 1 2 1 5 4 12 19 118