2016 km grov

2016-07-02 Klubbmästerskap Grovpistol (mellan kaliber 7,62 och 9,65 mm och blykula)
Klass Plats Skytt Grundomgång Duellserier Total summa Placering
1 2 3 4 5 6 Summa 1 2 3 4 5 6 Summa
2 1 Håkan Pagels 43 46 42 43 39 39 252 48 45 44 45 46 33 261 513 Guld
2 2 Peter Persson 42 43 37 32 38 41 233 40 44 38 40 41 29 232 465
2 3 Magnus Olstenius 44 40 47 43 45 30 249 33 41 34 23 31 35 197 446