2016 km sport

2016-07-16 Klubbmästerskap Sportpistol (kaliber .22 blykula)
Klass Plats Skytt Precisionsserier Duellserier Total summa Placering
1 2 3 4 5 6 Summa 1 2 3 4 5 6 Summa
2 1 Magnus Olstenius 45 46 43 46 44 44 268 49 47 47 47 47 49 286 554 Guld
2 2 Peter Persson 45 44 44 45 46 44 268 47 45 44 46 43 49 274 542 Silver
2 3 Mats Johansson 45 48 43 45 47 43 271 45 42 43 40 42 42 254 525
3 4 Lars Nilsson 44 47 46 46 38 45 266 43 46 43 42 40 43 257 523
VY 5 Rune Thomasson 39 38 34 39 42 48 240 46 44 39 40 38 45 252 492