2016 Nyårssaluten

2016-01-01 Nyårsaluten
Plats Skytt Serie 1 Serie 2 Poäng Inteckning
1 Per-Martin Olson 42 46 88  1/5
2 Lars Nilsson 43 45 88
3 Håkan Ramberg 41 46 87
4 Mats Johansson 41 46 87
5 Ilir Miftari 43 44 87
6 Maria Olsson Bejmar 44 42 86
7 Rune Thomasson 39 46 85
8 Magnus Olstenius 47 38 85
9 Gert Björk 41 41 82
10 Bernt-Arne Jönsson 41 39 80
11 Alf Andersson 38 40 78
12 Roger Marklund 28 26 54