2017 Blå:s – 2

2017-05-16 Blå:s minnespris 2 – Snabbskjutning
Plats Skytt 1 2 3 4 5 6 Summa Poäng
1 Håkan Pagels 45 48 49 50 46 44 282 1
2 Magnus Olstenius 45 46 42 49 48 45 275
3 Peter Persson 47 42 46 46 46 45 272
4 Mats Johansson 43 42 49 44 47 44 269
5 Per-Martin Olson 43 43 37 43 42 38 246
6 Lars Nilsson 35 37 42 36 45 45 240
7 Rune Thomasson 42 43 37 30 47 40 239
8 Jorge Frenk 37 23 12 21 36 36 165
9 André Lauridsen 17 11 24 20 36 19 127