2017 Götes vpr. 2

2017-06-20 Götes vpr. 2
Plats Skytt Precision Poäng Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 47 49 45 141 6 26 6 25 6 23 74 215
2 Peter Persson 47 47 47 141 6 24 6 20 6 26 70 211
3 Magnus Olstenius 46 47 45 138 6 21 6 22 6 24 67 205
4 Mats Johansson 43 46 41 130 6 25 6 21 6 22 68 198
5 Ilir Miftari 46 46 48 140 6 20 4 13 6 18 51 191
6 Per-Martin Olson 44 49 46 139 5 15 5 13 5 20 48 187
7 Rune Thomasson 35 41 43 119 6 23 6 22 6 20 65 184
8 Lars Nilsson 45 46 46 137 4 11 6 19 5 16 46 183
9 Rickard Sjögren 42 42 40 124 6 20 6 16 5 15 51 175
10 Bernt-Arne Jönsson 38 42 47 127 6 18 5 11 3 9 38 165
11 Jonathan Sjögren 37 40 45 122 5 15 6 16 5 8 39 161