2017 KM Sportpistol

2017-07-01 Klubbmästerskap Sportpistol (kaliber .22 blykula)
Plats Skytt Precisionsserier Snabbskjutning Total summa Placering
1 2 3 4 5 6 Summa 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Håkan Pagels 44 45 48 48 48 49 282 47 50 45 47 46 47 282 564 Guld
2 Peter Persson 47 46 42 45 47 46 273 49 49 46 47 49 47 287 560 Silver
3 Magnus Olstenius 43 42 45 46 47 46 269 45 47 48 43 42 46 271 540
4 Lars Nilsson 43 48 44 48 47 47 277 42 46 45 45 40 45 263 540
5 Mats Johansson 45 42 43 47 44 46 267 40 42 45 45 47 45 264 531
6 Rune Thomasson 36 36 42 46 44 49 253 42 43 43 42 42 46 258 511