2017 Påsksmällen

2017-04-15 Påsksmällen
Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F T F T F T F T F T F T F Träff Figur Poäng
2 Per-Martin Olson A 6 3 5 5 6 6 6 3 6 3 6 3 6 1 6 3 47 27 15
4 Magnus Olstenius A 6 3 4 4 5 5 6 6 6 4 6 3 6 1 6 3 45 29 21
8 Jorge Frenk A 5 3 2 2 1 1 5 5 6 3 5 3 4 1 4 3 32 21 11
1 Peter Persson R 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 3 6 1 6 3 48 31 25
3 Ilir Miftari R 5 3 6 6 6 6 5 5 6 4 6 3 6 1 6 3 46 31 22
5 Rune Thomasson R 6 3 5 5 4 4 5 5 6 4 6 3 6 1 6 3 44 28 24
6 Rickard Sjögren R 4 3 5 5 3 3 6 6 6 4 4 3 4 1 6 3 38 28 8
7 Lars Nilsson R 6 3 4 4 5 5 5 5 5 3 6 3 3 1 2 2 36 26 11
9 Jonathan Sjögren C 5 3 6 6 5 5 4 4 4 4 5 3 6 1 6 3 41 29 18
10 André Lauridsen C 5 3 5 5 2 2 6 6 5 3 1 1 5 1 4 3 33 24 21