2018 Blå:s – 2

2018-05-15 Blå:s minnespris 2 – Snabbskjutning
Plats Skytt 1 2 3 4 5 6 Summa Poäng
1 Håkan Pagels 47 46 48 48 47 47 283 1
2 Magnus Olstenius 46 48 48 47 43 48 280
3 Peter Persson 44 48 45 47 45 43 272
4 Ilir Miftari 45 45 45 47 47 40 269
5 Per-Martin Olson 45 41 49 43 45 44 267
6 Rune Thomasson 41 41 47 46 43 46 264
7 Sandra Augustsson 39 48 41 44 43 48 263
8 Lars Nilsson 40 41 40 45 45 46 257
9 Björn Åfeldt 39 39 32 41 40 43 234
10 Andreas Jonasson 37 38 40 37 37 44 233
11 Elöd Fülöp 33 24 29 42 36 45 209
12 Christina Jönsson 27 29 32 29 41 36 194
13 Johan Carlson 27 31 37 34 30 35 194