2018 Götes vpr. 1

2018-05-08 Götes vpr. 1
Plats Skytt Precision Poäng Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 47 46 45 138 6 27 6 26 6 27 80 218
2 Magnus Olstenius 46 45 45 136 6 23 6 20 6 20 63 199
3 Peter Persson 43 45 39 127 6 24 6 23 6 20 67 194
4 Rune Thomasson 42 45 44 131 6 19 6 26 6 18 63 194
5 Lars Nilsson 43 44 44 131 6 17 5 11 6 21 49 180
6 Ilir Miftari 48 45 45 138 6 19 5 6 5 16 41 179
7 Rickard Sjögren 42 40 36 118 5 13 5 18 6 23 54 172
8 Johan Carlson 41 30 37 108 4 10 6 23 6 23 56 164
9 Andreas Jonasson 39 41 32 112 6 19 5 14 6 18 51 163
10 Elöd Fulöp 40 41 46 127 3 7 5 14 6 13 34 161
11 Christina Jönsson 37 38 34 109 4 10 5 12 3 9 31 140