2018 Snärjesnabben

2018-08-21 Snärjesnabben
Plats Skytt Precision 150 s Snabbskjutning Total summa Särskjut-ning 6 s
1 2 3 Summa 10s 8s 6s Summa
1 Magnus Olstenius 47 47 48 142 45 45 45 135 277
2 Håkan Pagels 45 46 46 137 47 44 47 138 275
3 Peter Persson 46 41 44 131 48 44 47 139 270
4 Fredrik Glawe 49 41 43 133 46 41 39 126 259
5 Per-Martin Olson 48 44 45 137 33 45 43 121 258
6 Rune Thomasson 48 36 41 125 44 40 42 126 251
7 Elöd Fülöp 41 42 44 127 41 40 32 113 240
8 David Meden 44 39 40 123 43 45 29 117 240
9 Robin Johannesen 33 36 38 107 45 42 45 132 239
10 Johan Carlson 28 38 38 104 45 40 24 109 213