2019 cupen

2018-04-30 Cuptävlingen
Omgång Skytt Serie 1 Serie 2 Summa
1 Johan Larsson 34 42 76
Magnus Olstenius 44 43 87
Peter Persson 46 48 94
Rune Thomasson 37 40 77
2 Magnus Olstenius 45 46 91
Peter Persson 41 45 86