2020 Göte 2

2020-06-16 Götes vpr. 2
Plats Skytt Precision Poäng X Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 48 47 45 140 5 6 27 6 24 6 27 78 218
2 Patrik Månsson 48 47 47 142 6 6 20 6 19 6 20 59 201
3 Magnus Olstenius 42 42 46 130 2 6 18 6 27 6 25 70 200
4 Peter Persson 49 43 39 131 3 6 19 6 24 6 22 65 196
5 Ilir Miftari 45 43 46 134 2 6 22 6 22 4 15 59 193
6 Per-Martin Olson 45 43 45 133 4 5 17 6 16 6 23 56 189
7 Elöd Fulöp 46 44 44 134 1 6 20 6 18 6 17 55 189
8 Ulf Trolle 42 37 46 125 6 22 6 22 5 13 57 182
9 Lars Nilsson 45 45 45 135 2 3 6 6 18 6 20 44 179
10 Johan Larsson 42 40 39 121 6 17 6 21 6 20 58 179
11 Fredrik Kuylenstierna 43 42 43 128 4 10 6 23 5 14 47 175
12 Rune Thomasson 42 36 34 112 6 18 4 17 6 26 61 173
13 Ralph Höglund 41 36 40 117 1 3 3 8 2 3 14 131
14 Steffan Ringdahl 24 32 40 96 3 9 4 13 4 11 33 129
15 Vladimir Sokolvyak 9 35 19 63 4 15 3 6 4 9 30 93
16 Ibrahim Aweidah 15 0 8 23 2 3 5 11 6 12 26 49