2021 KM Grovpistol

2021-08-14 Klubbmästerskap Grovpistol (mellan kaliber 7,62 och 9,65 mm och blykula)
Plats Skytt Precisionsserier Snabbskjutning Total
1 2 3 4 5 6 Summa X 1 2 3 4 5 6 Summa X Summa X
1 Fredrik Kuylenstierna 45 46 48 44 45 48 276 6 48 46 44 48 48 48 282 5 558 11
2 Per-Martin Olson 43 45 42 44 45 46 265 7 45 45 46 49 48 43 276 7 541 14
3 Magnus Olstenius 40 40 44 45 39 44 252 1 38 46 44 42 40 45 255 1 507 2
4 Johan Larsson 39 40 32 40 34 41 226 41 36 23 40 35 41 216 442 0
5 Rune Thomasson 27 30 39 39 25 28 188 31 44 37 38 37 44 231 2 419 2
6 Elöd Fülöp 43 36 35 37 36 36 223 1 37 25 24 37 28 44 195 418 1