2021 Snärjesnabben

2021-08-10 Snärjesnabben
Plats Skytt Precision 150 s Snabbskjutning Total summa X
1 2 3 Summa 10s 8s 6s Summa
1 Håkan Pagels 47 48 47 142 48 45 46 139 281 3
2 Fredrik Kuylenstierna 49 47 45 141 45 37 48 130 271 4
3 Peter Persson 46 44 44 134 46 43 40 129 263 1
4 Per-Martin Olson 41 47 45 133 45 40 43 128 261 3
5 Bernt-Arne Jönsson 42 38 42 122 40 36 37 113 235 1
6 Rune Thomasson 33 32 36 101 42 39 41 122 223 0
7 Johan Larsson 30 32 37 99 37 46 40 123 222 1