2022 Carls Strands minnespris

2022-09-10 Carl Strands minnespris – Snabbskjutning
Plats Skytt 1 2 3 4 5 6 Summa X
1 Fredrik Kuylenstierna 46 45 46 48 47 50 282 6
2 Rune Thomasson 45 47 45 47 49 46 279 5
3 Magnus Olstenius 45 46 46 48 47 45 277 6
4 Per-Martin Olson 44 46 45 44 43 49 271 4
5 Björn Åfeldt 45 45 44 48 42 45 269 3
6 Stefan Persson 39 44 46 44 45 44 262 5
7 Johan Larsson 42 31 41 48 44 42 248 2
8 Julia Grönvall 38 34 37 42 38 45 234 2
9 Thomas Johansson 33 36 34 43 30 30 206