2022 Götes 1

2022-05-03 Götes vpr. 1
Plats Skytt Precision Poäng X Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 48 45 45 138 6 25 6 23 6 26 74 212
2 Fredrik Kuylenstierna 45 44 45 134 1 6 20 6 22 6 24 66 200
3 Rune Thomasson 41 42 45 128 2 6 22 6 25 6 21 68 196
4 Anders Radeby 42 45 41 128 2 6 22 5 15 6 25 62 190
5 Magnus Olstenius 42 43 44 129 6 22 6 16 6 23 61 190
6 Ilir Miftari 44 44 46 134 3 5 11 6 21 6 22 54 188
7 Peter Persson 39 40 42 121 1 6 18 6 22 5 16 56 177
8 Henrik Rosenquist 40 37 41 118 6 19 6 24 4 15 58 176
9 Bernt-Arne Jönsson 36 41 43 120 6 17 5 14 6 17 48 168
10 Elöd Fulöp 36 39 41 116 4 7 3 8 2 7 22 138