2022 Götes 2

2022-06-14 Götes vpr. 2
Plats Skytt Precision Poäng X Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 46 48 43 137 3 6 26 6 24 6 27 77 214
2 Fredrik Kuylenstierna 48 46 49 143 3 6 23 6 22 6 21 66 209
3 Ilir Miftari 45 49 47 141 4 6 16 5 16 6 23 55 196
4 Magnus Olstenius 40 42 42 124 2 6 21 6 21 6 22 64 188
5 Rune Thomasson 36 42 39 117 1 6 20 5 17 6 19 56 173
6 Henrik Ihrberg 43 38 34 115 4 12 6 23 6 20 55 170
7 Julia Grönvall 41 44 41 126 4 13 5 14 5 15 42 168
8 Bernt-Arne Jönsson 39 46 40 125 2 3 10 4 14 5 14 38 163
9 Thomas Johansson 33 39 36 108 4 13 5 15 6 19 47 155