2022 KM bana C

2022-08-20 Klubbmästerskap vapengr. C
Plats Skytt Grundomgång Final Total summa X
1 2 3 4 5 6 7 Summa 1 2 3 Summa
1 Fredrik Kuylenstierna 45 45 49 49 46 45 46 325 48 47 48 143 468 9
2 Håkan Pagels 46 46 48 47 45 44 46 322 45 49 46 140 462 5
3 Peter Persson 44 45 42 47 46 48 45 317 45 42 45 132 449 8
4 Per-Martin Olson 46 46 43 43 43 40 39 300 44 39 41 124 424 2
5 Rune Thomasson 41 40 42 40 42 40 41 286 286 2
6 Niklas Sjögren 41 37 37 34 35 41 36 261 261 1
7 Lars Nilsson 49 49 49