2022 KM Grovpistol

2022-06-18 Klubbmästerskap Grovpistol (mellan kaliber 7,62 och 9,65 mm och blykula)
Plats Skytt Precisionsserier Snabbskjutning Total
1 2 3 4 5 6 Summa X 1 2 3 4 5 6 Summa X Summa X
1 Peter Persson 44 46 48 45 45 42 270 3 48 47 49 37 48 46 275 7 545 10
2 Fredrik Kuylenstierna 46 44 43 45 47 46 271 3 36 40 46 44 43 36 245 4 516 7
3 Johan Larsson 42 42 37 46 44 44 255 1 34 41 39 45 38 45 242 1 497 2
4 Rune Thomasson 21 31 28 31 35 34 180 1 37 26 33 31 34 37 198 1 378 2
5 Lars Nilsson 41 40 40 41 36 39 237 40 0 0 0 0 0 40 0 277 0