2022 Nyårssaluten

2022-01-01 Nyårsaluten
Plats Skytt Serie 1 Serie 2 Poäng
1 Håkan Pagels 44 48 92
2 Peter Persson 46 44 90
3 Anders Radeby 44 45 89
4 Bernt-Arne Jönsson 40 39 79
5 Rune Thomasson 41 37 78
6 Claes Strand 35 40 75
7 Johan Larsson 36 37 73
8 Steffan Ringdahl 26 27 53