2022 överraskning

2022-08-02 Överraskningen
Plats Skytt Serie Resultat X
1 2 3 4 5 6 7
1 Magnus Olstenius 37 44 46 41 47 38 40 293 2
2 Bernt-Arne Jönsson 38 33 41 38 34 39 43 266 1
3 Rune Thomasson 31 45 38 36 42 29 37 258
4 Thomas Johansson 34 45 33 33 39 37 35 256 1
Fredrik Kuylenstierna 43 42 45 43 43 44 47 307 3