2022 Snöstjärnan

 

2022-08-16 Snärjesnabben
Plats Skytt Precision 150 s Snabbskjutning Total summa X
1 2 3 Summa 10s 8s 6s Summa
1 Fredrik Kuylenstierna 47 41 48 136 48 47 37 132 268 4
2 Ilir Miftari 46 43 44 133 47 48 38 133 266 3
3 Rune Thomasson 44 40 43 127 44 45 47 136 263 4
4 Magnus Olstenius 37 42 44 123 35 45 45 125 248
5 Per-Martin Olson 42 43 43 128 47 37 29 113 241 3
6 Bernt-Arne Jönsson 35 46 39 120 42 26 45 113 233 1
7 Gert Björk 37 32 38 107 45 42 34 121 228
8 Johnnie Midelf 42 32 36 110 26 44 24 94 204