2023 Cupen

2023-04-25 Cuptävlingen
Omgång Skytt Serie 1 Serie 2 Summa X
Final Fredrik Kuylenstierna 47 47 94 3
Elöd Fülöp 46 41 87
3 Mats Johansson 41 41 82 1
Elöd Fülöp 40 44 84 1
2 Elöd Fülöp 44 44 88 1
Håkan Pagels 44 43 87 1
2 Fredrik Kuylenstierna 47 48 95 2
Ilir Miftari 44 41 85 1
1 Peter Persson 40 44 84
Mats Johansson 42 47 89
1 Magnus Olstenius 40 43 83 2
Håkan Pagels 47 44 91
1 Rune Thomasson 43 33 76
Ilir Miftari 47 42 89
1 Fredrik Kuylenstierna 48 48 96 2
Göran Kristensson 41 30 71 1