2023 Götes 1

2023-05-02 Götes vpr. 1
Plats Skytt Precision Poäng X Tillämpning 9 sek Poäng Resultat
1 2 3 Träff Poäng Träff Poäng Träff Poäng
1 Håkan Pagels 44 46 44 134 2 5 22 6 26 6 26 74 208
2 Magnus Olstenius 42 44 42 128 3 6 17 6 26 6 24 67 195
3 Fredrik Kuylenstierna 43 45 44 132 6 21 5 16 5 19 56 188
4 Peter Persson 41 45 40 126 2 3 13 6 22 6 24 59 185
5 Ilir Miftari 42 45 43 130 2 6 21 4 15 6 19 55 185
6 Mats Johansson 43 38 41 122 2 6 20 5 17 5 12 49 171
7 Rune Thomasson 33 36 40 109 6 18 6 19 6 22 59 168