2023 KM Fält B

Klubbmästerskap fältskjutning B
Plats Skytt St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 St 9 St 10 Summa
T F T F T F T F T F T F T F T F T F T F Träff Figur Poäng
1 Håkan Pagels 6 3 5 3 6 3 4 4 6 3 6 6 4 3 6 2 5 4 6 4 54 35 65
2 Peter Persson 6 3 5 3 6 3 4 4 6 3 6 6 5 3 6 2 5 4 5 3 54 34 59
3 Rune Thomasson 6 1 5 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 4 5 2 5 4 5 4 50 30 43
4 Fredrik Kuylenstierna 5 1 5 3 3 2 2 2 6 3 6 6 4 3 3 1 5 3 6 4 45 28 60