2023 KM Fält R

Klubbmästerskap fältskjutning R
Plats Skytt St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 St 9 St 10 Summa
T F T F T F T F T F T F T F T F T F T F Träff Figur Poäng
1 Håkan Pagels 6 3 6 3 0 0 6 6 5 2 6 6 6 4 6 2 6 4 6 4 53 34 63
2 Peter Persson 5 2 6 3 0 0 5 5 6 3 6 6 5 3 3 1 5 3 6 4 47 30 46
3 Johan Larsson 5 1 4 3 0 0 2 2 5 2 4 4 4 3 5 2 6 4 6 4 41 25 52
4 Rune Thomasson 6 1 4 3 0 0 2 2 6 3 3 3 5 4 4 2 5 4 4 4 39 26 53