2023 KM sportpistol

2023-07-15 Klubbmästerskap Sportpistol (kaliber .22 blykula)
Plats Skytt Precisionsserier Snabbskjutning Total summa
1 2 3 4 5 6 Summa X 1 2 3 4 5 6 Summa X Summa X
1 Peter Persson 46 45 43 45 49 48 276 3 50 46 49 49 47 46 287 5 563 8
2 Fredrik Kuylenstierna 45 48 48 47 49 48 285 3 46 48 49 41 46 48 278 2 563 5
3 Håkan Pagels 42 47 42 46 46 44 267 1 49 48 46 47 45 43 278 3 545 4
4 Rune Thomasson 46 39 46 41 42 46 260 2 43 45 36 43 46 42 255 515 2
5 Patrik Löfqvist 42 40 39 36 30 40 227 2 39 40 41 40 40 43 243 470 2
6 David Meden 37 30 38 37 22 40 204 40 33 34 26 42 20 195 1 399 1