2023 Nyårssaluten

2023-01-01 Nyårsaluten
Plats Skytt Serie 1 Serie 2 Poäng X
1 Håkan Pagels 46 44 90 1
2 Peter Persson 47 43 90 1
3 Fredrik Kuylenstierna 46 41 87 1
4 Per-Martin Olson 43 40 83
5 Andreas Jonasson 36 46 82 1
6 Bernt-Arne Jönsson 40 40 80 1
7 Rune Thomasson 41 39 80
8 Ilir Miftari 39 39 78
9 Henrik Ripa 36 40 76
10 Eddie Ellman 42 33 75
11 Mats Johansson 31 36 67
12 Alf Andersson 30 33 63
13 Bo-Göran Andersson 21 35 56
14 Lennart Sjöholm 15 31 46