2023 snöstjärnan

Snöstjärnan (Jultävling) – Revolver grövre än .22 LR
Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F P T F T F P T F T F T F T F P Träff Figur Poäng
1 Håkan Pagels .32 6 2 6 1 27 6 6 6 3 12 6 5 6 6 6 6 6 6 18 48 35 57
n/a Krister Hellström .38 Spl 6 2 6 1 21 6 6 6 3 13 4 3 5 5 5 5 6 6 20 44 31 54
2 Fredrik Kuylenstierna .32 6 2 6 1 0 5 5 5 3 10 5 5 5 5 4 4 5 5 11 41 30 21
3 Magnus Olstenius .32 6 2 6 1 0 5 5 3 2 10 5 3 6 6 3 3 2 2 3 36 24 13
4 Rune Thomasson .38 6 2 4 1 7 6 4 3 2 7 3 3 5 5 2 2 3 3 8 32 22 22
5 Johan Pagels .38 3 1 4 1 9 6 6 5 3 8 3 3 3 3 2 2 4 4 10 30 23 27
6 Isa Yenibayrak .38 3 2 3 1 4 4 4 4 2 10 3 2 3 3 2 2 4 4 6 26 20 20
7 Sebastian Ketkowski .38 3 1 2 1 0 3 3 4 3 4 1 1 5 5 2 2 2 2 4 22 18 8
8 Johnnie Midelf .38 5 2 3 1 0 5 3 3 2 4 1 1 3 3 1 1 0 0 0 21 13 4
1 Alf Andersson .22 LR 6 2 6 1 0 6 6 6 3 10 6 5 1 1 4 4 5 5 13 40 27 23