2024 Poäng 3

2024-06-11 Poängtävlingen 3 (6 snabbskjutningsserier)
Plats Skytt 1 2 3 4 5 6 Summa X
1 Håkan Pagels 47 47 49 44 49 47 283 7
2 Magnus Olstenius 46 47 44 46 46 44 273 3
3 Fredrik Kuylenstierna 44 47 47 46 42 37 263 1
4 Peter Persson 45 43 44 42 47 41 262 3
5 Isa Yenibayrak 44 47 46 43 45 35 260 4
6 Per-Martin Olson 47 39 44 44 43 42 259 3
7 Ilir Miftari 39 44 45 46 43 42 259
8 Rune Thomasson 47 44 41 39 47 34 252 4
9 Alf Andersson 31 32 45 43 39 46 236 3
10 Sebastian Kretkowski 8 21 31 28 27 39 154