Regler Carl Strands minnespris

Skjuts efter reglerna för Svenska Pistolskytteförbundets regler för snabbskjutning.

1 Provserie snabbskjutning (framme 3 sekunder, borta 7 sekunder ggr 5 )

6 Tävlingsserier snabbskjutning

Ev särskjutning skjuts det 3 serier till.