Regler KM Luftpistol

Skjuts efter reglerna för Svenska Pistolskytteförbundets regler för luftpistolsskytte.

15 min för provskott

90 min för 60 tävlingsskott