Regler KM Sportpistol

Skjuts enligt sportskytteförbundets regler:

1 provserie precision

6 tävlingsserier precision

1 provserie snabbskytte

6 tävlingsserier snabbskytte