Regler KM Svartkrut

Skjuts efter reglerna för Svenska Svartkruts Federationens regler för svartkrutsskytte.

7 Tävlingsskott på ena tavlan

6 Tävlingsskott på andra tavlan

Endast revolverklasserna.

Max 5 skott laddas i taget

Tolkning av träffar enligt svartkrutsreglerna, dvs minst halva passerat linjen.

Bästa 10 skotten av 13 räknas till resultatet.

30 minuters tävlingstid