Regler Nyårssaluten

Skjuts efter reglerna för Svenska Pistolskytteförbundets regler för precisionsskytte.

1 Provserie precision

2 Tävlingsserier precision