Regler Snärjesnabben

Skjuts efter reglerna för Svenska Pistolskytteförbundets regler för precisionsskytte och snabbskytte.

1 Provserie precision på 2,5 min

3 Tävlingsserier precision på 2,5 min

1 Provserie på 10 sekunder

1 Tävlingsserie på 10 sekunder

1 Tävlingsserie på 8 sekunder

1 Tävlingsserie på 6 sekunder

Ev särskjutning görs på snabbskjutning 6 sekunder