Regler KM Standardpistol

Skjuts enligt sportskytteförbundets regler:

1 Provserie precision på 2,5 minuter

4 Tävlingsserier precision på 2,5 minuter

4 Tävlingsserier precision på 20 sekunder

4 Tävlingsserier precision på 10 sekunder